מחירון

מחיר כרטיס רגיל 45 ש״ח
אזרח ותיק 35 ש״ח
מחיר כרטיס ברכישת כרטיסיה (בכרטיסיה 10 כרטיסים) הכרטיסיה טובה לשישה חודשים מיום הרכישה אין רכישת כרטיסיות